PRIVACY & COOKIEVERKLARING

Creative concept Agency Marte Methorst
Brand & Concept creatie

(versie november 2017)

Branding Agency Marte Methorst is een eenmanszaak en als volgt te bereiken:

Post-/ Vestigingsadres: Rietveldlaan 7 (let op geen bezoekadres)
Postcode 5624 KK
Plaats Eindhoven
KvK nummer

68323441

BTW nummer NL002151440B59
Telefoonnummer 0618736915
E-mailadres hello@martemethorst.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe BRANDING AGENCY MARTE METHORST jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

BRANDING AGENCY MARTE METHORST respecteert allereerst de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.martemethorst.nl
Ik draag er voorts zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BRANDING AGENCY MARTE METHORST. Wees je er dus van bewust dat BRANDING AGENCY MARTE METHORST niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op haar website.

PERSOONSGEGEVENS DIE STUDIO MARTE METHORST VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die STUDIO MARTE METHORST verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam; – Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw locatiegegevens;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website.
– Gegevens over het surfgedrag van een bezoeker of klant;
– Bankrekeningnummer;
– Internetbrowser en apparaattype;
– Bedrijfsnaam en functie.
– Inloggegevens van mijn online omgeving; – Inloggegevens van jouw eigen website;
– Ontworpen websites en logo’s.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STUDIO MARTE METHORST VERWERKT

BRANDING AGENCY MARTE METHORST verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

BRANDING AGENCY MARTE METHORST heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hello@martemethorst.nl dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG STUDIO MARTE METHORST PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van STUDIO MARTE METHORST en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan STUDIO MARTE METHORST verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DOEL

GRONDSLAG

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief, reclame of promotionele diensten

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. STUDIO MARTE METHORST verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BRANDING AGENCY MARTE METHORST) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

BRANDING AGENCY MARTE METHORST bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

PERSOONSGEGEVENS TERMIJN REDEN

Jouw bedrijfsnaam en andere bedrijfsgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw inloggegevens van jouw website

Zolang je klant bij mij bent of 1 jaar nadat je geen klant meer van mij bent

Zodat ik werkzaamheden voor jou kan uitvoeren

Ontwerpen van jouw website en logo

Zolang je klant bij mij bent of 5 jaar nadat je geen klant meer bij mij bent

Zodat ik jouw ontwerpen kan gebruiken in mijn portfolio en als back-up voor jouw gegevens

Jouw IP-adres, internetbrowser, apparaattype en locatiegegevens

30 dagen na websitebezoek

BRANDING AGENCY MARTE METHORST analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

BRANDING AGENCY MARTE METHORST analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Jouw inloggegevens van de online omgeving

Voor klanten van de online academie levenslang

Zodat jij altijd bij het programma kunt inzien

Jouw bestelgegevens

Zolang jij een account hebt

Zodat ik jou beter van dienst kan zijn bij nieuwe of bestaande bestellingen

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

BRANDING AGENCY MARTE METHORST verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BRANDING AGENCY MARTE METHORST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt BRANDING AGENCY MARTE METHORST gegevens:

DERDE CATEGORIE DOEL DELEN WELKE GEGEVENS

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Emailprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Alle gegevens die jij zelf per email verstrekt

Websiteprovider

Verwerker

Om de website adequaat te laten werken

One.com en Vimexx

Nieuwsbriefaanbieder

Verwerker

Om jouw nieuwsbrieven te kunnen sturen

Emailadres en naam

Webshopaanbieder

Verwerker

Om jouw bestelling te kunnen afronden

Vimexx

Grafisch ontwerp en illustratiebureau

Verwerker

Voor het uitvoeren van (een deel) van jouw opdracht

Het ontwerp / idee, bedrijfsnaam en voor- achternaam,inloggegevens domein

Webdesign Verwerker

Voor het uitvoeren van (een deel) van jouw opdracht

Inloggegevens domein, informatie over jouw bedrijf,

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door BRANDING AGENCY MARTE METHORST in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@martemethorst.nl. BRANDING AGENCY MARTE METHORST zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRANDING AGENCY MARTE METHORST en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

BRANDING AGENCY MARTE METHORST wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat BRANDING AGENCY MARTE METHORST niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van BRANDING AGENCY MARTE METHORST wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die BRANDING AGENCY MARTE METHORST gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
BRANDING AGENCY MARTE METHORST maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van BRANDING AGENCY MARTE METHORST.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.martemethorst.nl is de website van BRANDING AGENCY MARTE METHORST

Social media buttons
Op de website van BRANDING AGENCY MARTE METHORST zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van BRANDING AGENCY MARTE METHORST maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mijn devices zijnvergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. Ik maak back-ups voor mijzelf en voor mijn klanten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BRANDING AGENCY MARTE METHORST verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via hello@martemethorst.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van mei 2018 –